Fysio-Logisch

Fysiotherapie & bewegingsadvies Bergen op Zoom. Tel. 0164-247407

Geriatrie fysiotherapie

Naarmate u ouder wordt neemt de bewegelijkheid van uw spieren en gewrichten af. Fysio-Logisch! heeft behandelingen met geriatriefysiotherapie waardoor uw zelfredzaamheid wordt bevorderd en verbeterd.

Tessa Huijsmans volgt op dit moment de masteropleiding tot geriatrisch fysiotherapeut. Onze kennis is hiermee up to date conform de eisen van 2015. We zijn aangesloten bij Parkinsonnet en ook het behandelen en begeleiden van complexere aandoeningen zoals MS, NAH (niet aangeboren hersenletsel), COPD wordt door ons al 10 jaar gedaan.

Voor wie geriatriefysiotherapie?

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom. De ouderen fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor ouderen en patiënten met een hoge leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

Waarom geriatriefysiotherapie? 

Verbeter uw:

  • Bewegelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Valpreventie

In onze praktijk in Bergen op Zoom kunt u terecht bij een fysiotherapeut speciaal voor ouderen. Voorkom belemmeringen en pijnklachten en laat u (thuis) behandelen.

Maak nu een afspraak.